TOTS ELS NOSTRES SERVEIS

RESTAURACIÓ I REPARACIÓ DE

MOBLES                                                                 
LÀMPADES
BICICLETES
MARCS
RELLOTGES
ASCENSORS MODERNISTES
RÀDIOS
IMAGINERIA RELIGIOSA I DE TOT TIPUS     
METALL
PORTES ANTIGUES, Etc. 

ASSESSORAMENT EN DECORACIÓ
VENDA FLOR SECA                                             
RAMS DE FLOR SECA

VENDA MOBLES ANTICS
MOBLES PER ENCÀRREC                                   
TAULES A MIDA
PINTURA DECORATIVA DE MOBLES, Etc. 
 
SEIENTS DE  REIXETA TEIXIDA                    
REIXETA PREFABRICADA
SEIENTS ENCORDATS                                         
TAPISSERIA, Etc. 

OBJECTES DE CREACIÓ PROPIA
MARCS
CARTELLS
PORTA ESPELMES, ETC.

ENS DESPLACEM ON FACI FALTA

Marta  699 674 382
Esther 636 932 405

lantiga@gmail.com Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...